Quỹ liên kết đơn vị PRUlink

Giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị PRUlink

Nổi trội với danh mục Quỹ liên kết đơn vị đa dạng và giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư linh hoạt, Prudential giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính vững vàng trước những bất trắc của cuộc sống.

Các Quỹ liên kết đơn vị được thiết kế phù hợp với từng mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, phân biệt bởi chiến lược đầu tư hiệu quả cao để tối đa hóa sự gia tăng giá trị tài sản cho các Quỹ một cách bền vững.

Giá đơn vị các quỹ PRUlink được tính và công bố 2 lần/tuần vào thứ hai và thứ năm hàng tuần trên trang web của Công ty và Cổng thông tin Khách hàng PRUOnline.

Lưu ý:

Prudential khuyến khích Khách hàng thường xuyên kiểm tra thông tin hợp đồng, đánh giá và thay đổi tỷ trọng đầu tư vào các quỹ nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với điều kiện tài chính, mục tiêu đầu tư cá nhân cũng như thay đổi của thị trường.

    • Vui lòng tải ứng dụng PRUOnline trên App Store/ Google Play Store để:
      • Nhận được cập nhật giá trị quỹ hàng tuần
      • Quản lý quỹ như hoán đổi quỹ, thay đổi tỉ lệ đầu tư vào các quỹ, đầu tư thêm hay rút một phần giá trị quỹ
    • Ngoài ra, Khách hàng có thể tham khảo chi tiết Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết đơn vị tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tư vấn viên hoặc Tổng đài miễn cước 1800 1247 để được hỗ trợ. Zalo: