Bảo vệ

Hãy chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện…

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng
Giải pháp bảo hiểm nhân thọ
PHÚ-TÂM AN

Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng:

Lên đến 75% tổng Phí bảo hiểm (BH) đã đóng

  • Thời hạn hợp đồng 5 năm: 50% tổng Phí BH đã đóng
  • Thời hạn hợp đồng 10 năm: 75% tổng Phí BH đã đóng
Quyền lợi tử vong
Giải pháp bảo hiểm nhân thọ
PHÚ-TÂM AN

Quyền lợi tử vong do tai nạn:

Lên đến 300% số tiền bảo hiểm (STBH)

  • (a) 100% STBH
  • (b) 200% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng gồm xe buýt, xe lửa và xe điện ngầm, với tư cách là hành khách có mua vé
  • (c) 300% STBH nếu tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng phương tiện hàng không thương mại khi đang là hành khách có mua vé

Quyền lợi Tử vong không do Tai nạn:

  • 100% tổng Phí bảo hiểm đã đóng
Các quyền lợi khác
Giải pháp bảo hiểm nhân thọ
PHÚ-TÂM AN

Quyền lợi thương tật do tai nạn:

Lên đến 400% số tiền bảo hiểm (STBH) cho các rủi ro thương tật do tai nạn

  • Quyền lợi Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn: 3-100%STBH
  • Quyền lợi chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn: 5-100%STBH
  • Quyền lợi Gãy xương do Tai nạn: 2-100%STBH
  • Quyền lợi Phỏng do Tai nạn: 25-100%STBH

Quyền lợi hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn: 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 triệu đồng/năm

Dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 24/7 tại hệ thống bệnh viện liên kết với Prudential

Các giải pháp gia tăng bảo vệ

Gia tăng bảo vệ cho bản thân bạn và những người thân yêu trước các rủi ro phổ biến như tai nạn, thương tật, nằm viện, bệnh hiểm nghèo,...

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
Pru-Hành trang vui khỏe

Sản phẩm Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng

Sản phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

Sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em