Bảo vệ

Hãy chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện…

Quyền lợi tiền mặt
Giải pháp bảo hiểm nhân thọ
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

30% Số tiền bảo hiểm (STBH) vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của Người được bảo hiểm

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng
Giải pháp bảo hiểm nhân thọ
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng:

200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) – các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)

Quyền lợi tử vong
Giải pháp bảo hiểm nhân thọ
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Lên đến 300% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) – các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
Giải pháp bảo hiểm nhân thọ
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Hỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo (BHN): lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có):

    • Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ nhất: 30% STBH
    • Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ hai: 30% STBH
    • Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ nhất: tối đa 100% STBH và miễn đóng phí
    • Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ hai: 200% STBH + các khoản lãi – các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu đó)

Các giải pháp gia tăng bảo vệ

Gia tăng bảo vệ cho bản thân bạn và những người thân yêu trước các rủi ro phổ biến như tai nạn, thương tật, nằm viện, bệnh hiểm nghèo,...

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
Pru-Hành trang vui khỏe

Sản phẩm Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng

Sản phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

Sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em