Sản phẩm Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính người hôn phối

Sản phẩm Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính người hôn phối

Quyền lợi Tử vong: 100% số tiền bảo hiểm, được chi trả hàng năm Quyền lợi Tử vong: 100% số tiền bảo hiểm, được chi trả hàng năm
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100% số tiền bảo hiểm, được chi trả hàng năm Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100% số tiền bảo hiểm, được chi trả hàng năm

Chi tiết sản phẩm

Quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ tài chính người hôn phối

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm hoặc vợ/chồng của Bên mua bảo hiểm chẳng may tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Prudential sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng kể từ khi sự kiện bảo hiểm xảy ra cho đến cuối Thời hạn hợp đồng của sản phẩm này.

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Ai có thể tham gia sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ tài chính người hôn phối
Độ tuổi tham gia 18 – 55 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi
Thời hạn hợp đồng 5 – 47 năm
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp đồng
Phục vụ nhu cầu Hỗ trợ tài chính trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Điều khoản loại trừ

Prudential sẽ không trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc, điều khoản sản phẩm này nếu Người được bảo hiểm hỗ trợ tài chính tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

    • Trước ngày có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này; hoặc
    • Là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của:

– Tự tử của Người được bảo hiểm hỗ trợ tài chính trong vòng 02 năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này có hiệu lực hoặc được khôi phục gần nhất (tùy trường hợp); hoặc
– Mưu toan tự tử hoặc tự gây thương tích của người được bảo hiểm hỗ trợ tài chính, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
– Sử dụng chất ma túy, kích thích, lạm dụng bia rượu; hoặc
– Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
– Nhiễm HIV, bị AIDS hoặc những bệnh liên quan đến AIDS; hoặc
– Hành vi phạm tội của Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hỗ trợ tài chính hoặc người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này; hoặc
– Chiến tranh, có tuyên bố hay không có tuyên bố, bạo động; hoặc
– Tham gia các môn thể thao nguy hiểm như lặn có sử dụng máy thở, leo núi, nhảy dù,…; mọi hình thức đua tốc độ cao hoặc các môn thể thao chuyên nghiệp khác.

Trường hợp có hơn một người thụ hưởng và một hoặc một số người trong đó cố ý gây ra các hành vi phạm tội cho Người được bảo hiểm, Prudential vẫn trả quyền lợi bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà Bên mua bảo hiểm đã chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc, điều khoản sản phẩm.

Các Quy định tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

Sản phẩm chính

PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Bạn muốn được tư vấn thêm về sản phẩm?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Prudential sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Prudential - Chuyên viên chăm sóc khách hàng