Nhìn đông nhìn tây không bằng nhìn em vài giây

Nhìn đông nhìn tây không bằng nhìn em vài giây trong ngày khai trường năm học 2020. Vẻ đẹp nữ sinh trong trang phục áo dài lại toát lên duyên dáng đáng yêu qua ống kinh nhiếp gia Đồng Nguyễn.

Nhìn đông nhìn tây không bằng nhìn em vài giây
Nhìn đông nhìn tây không bằng nhìn em vài giây
Nhìn đông nhìn tây không bằng nhìn em vài giây
Nhìn đông nhìn tây không bằng nhìn em vài giây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.