Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm Trong 30 Phút

1. Quyền lợi bảo hiểm nằm viện:

Điều kiện áp dụng: Chứng từ cần thiết:
  • Hợp đồng bảo hiểm được duy trì hiệu lực tối thiểu 2 năm; và
  • Quyền lợi chi trả tối đa 4.000.000 VND; và
  • Là yêu cầu GQQLBH nằm viện lần đầu tiên kể từ khi tham gia bảo hiểm; và
  • Thuộc các bệnh thông thường

2. Quyền lợi bảo hiểm tử vong:

Điều kiện áp dụng: Chứng từ cần thiết:
  • Hợp đồng bảo hiểm được duy trì hiệu lực tối thiểu 5 năm; và
  • Tổng quyền lợi chi trả tối đa 100.000.000 VND và
  • Nguyên nhân tử vong không thuộc điều khoản loại trừ HIV hoặc bệnh liên quan HIV

Trường hợp Khách hàng tử vong do tai nạn, cần nộp thêm Biên bản tai nạn (nếu có)

3. Quyền lợi còn lại của Thương tật Toàn bộ & Vĩnh viễn khi khách hàng tử vong

Quy Trình Chi Trả

Bước 1: Tiếp nhận & kiểm tra hồ sơ Khách hàng tại Văn phòng Tổng Đại lý (5 phút)

Bước 2: Thẩm định hồ sơ với đầy đủ chứng từ (15 phút)

Bước 3: Hoàn tất thư báo & thủ tục chi trả (10 phút)

Lưu ý: Trong một số ít trường hợp, Prudential có thể tiến hành thẩm định với thông tin bổ sung.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài phục vụ khách hàng (miễn cước) 1800 1247.