Khuyến mại: "Sống vui khỏe, trọn yêu thương" 04/10 - 04/11/2019

Chương trình khuyến mại

SỐNG VUI KHỎE, TRỌN YÊU THƯƠNG

04/10/2019 – 04/11/2019

Với mục tiêu “Hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, Prudential không ngừng nỗ lực để mang đến sự đơn giản, tính sáng tạo và nhân văn trong mọi hoạt động hướng đến khách hàng. Với phương châm đó, Prudential trân trọng thông báo triển khai Chương trình khuyến mại “SỐNG VUI KHỎE, TRỌN YÊU THƯƠNG” như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 04/10/2019 đến hết ngày 04/11/2019.

2. Cơ cấu quà tặng: Trong thời gian khuyến mại, các hợp đồng bảo hiểm PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN, PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG thỏa điều kiện chương trình sẽ nhận được quà tặng như sau:

PHÍ BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH QUÀ TẶNG (VND) (**)
Phí bảo hiểm nhỏ hơn hoặc bằng 40 triệu đồng

(phí BH ≤ 40 triệu đồng)

Phí bảo hiểm năm đầu của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có số tiền bảo hiểm bằng 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), được hỗ trợ viện phí lên đến 20 triệu/năm và nhiều quyền lợi khác (*)
Phí bảo hiểm lớn hơn 40 triệu đồng

(phí BH > 40 triệu đồng)

Phí bảo hiểm năm đầu của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có số tiền bảo hiểm bằng 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng), được hỗ trợ viện phí lên đến 40 triệu/năm và nhiều quyền lợi khác (*)

(*) Với sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ chăm sóc sức khỏe, bạn có thể an tâm sống khỏe với các quyền lợi ưu việt :

  • Trợ cấp viện phí: 100% STBH/ngày nằm viện.
  • Trợ cấp săn sóc đặc biệt: 200% STBH/ngày nằm viện tại Khoa Săn sóc Đặc biệt.
  • Trợ cấp phẫu thuật: lên đến 500% STBH/lần.

Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tại đây để biết thêm chi tiết.

** Lưu ý quan trọng:

  • Quà tặng là Phí bảo hiểm năm đầu của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho Người được bảo hiểm chính và không được quy đổi thành tiền mặt.
  • Cho các năm hợp đồng tiếp theo, tùy theo nhu cầu mà Bên mua bảo hiểm có thể tiếp tục đóng phí để duy trì quyền lợi bảo hiểm hoặc yêu cầu hủy bỏ tham gia sản phẩm bổ trợ này
  • Nếu các năm hợp đồng tiếp theo, Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục nộp phí bảo hiểm (không bao gồm phí bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ – Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Người được bảo hiểm chính) và không nộp đơn yêu cầu hủy bỏ sản phẩm bổ trợ này, hợp đồng bảo hiểm có thể được xem là thiếu phí và ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng.

3. Đối tượng nhận ưu đãi: Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN, PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG do Prudential phát hành thông qua tất cả các kênh phân phối và Hợp đồng bảo hiểm thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và hợp đồng được phát hành lần đầu trong thời gian khuyến mại từ 04/10/2019 đến hết 04/11/2019; và Khách hàng đã nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu bổ sung (nếu có); đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm của hợp đồng, và
  • Hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí năm; phí bảo hiểm được tính trong chương trình khuyến mại là Phí bảo hiểm quy năm của sản phẩm chính; và
  • Người được bảo hiểm chính của hợp đồng cần thỏa điều kiện thẩm định hiện hành của Prudential và được chấp thuận phát hành sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
  • Khi hợp đồng có bất kỳ điều chỉnh nào trong Thời hạn cân nhắc, việc xác định Hợp đồng thỏa điều kiện khuyến mãi sẽ được xét tại thời điểm phát hành hợp đồng lại.
  • Mỗi cá nhân là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng có thể nhận nhiều hơn một (01) phần quà nếu có nhiều hơn một (01) Hợp đồng thỏa điều khoản và điều kiện theo quy định của chương trình khuyến mại.

Vui lòng xem chi tiết nội dung và điều kiện của Chương trình trong “Thể lệ chương trình khuyến mại” như đính kèm.

Xem thêm những điều Khách hàng cần lưu ý về chương trình KM.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tư vấn viên, các Trung tâm Phục vụ Khách hàng Prudential trên toàn quốc, hoặc số điện thoại 1800 1247 để được hỗ trợ giải đáp.