Khuyến mại: "Đầu tư ngay, lợi tức liền tay!" 10/06 - 30/06/2019

Chương trình khuyến mại

ĐẦU TƯ NGAY, LỢI TỨC LIỀN TAY!

10/06/2019 – 30/06/2019

Sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư gia tăng tài sản, đồng thời bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cùng một hợp đồng bảo hiểm? PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT – một giải pháp tài chính với nhiều tính năng nổi bật sẽ giúp bạn vừa có cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả, vừa bảo vệ tài chính gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.

Đặc biệt, kể từ ngày 10 – 30/06/2019, bạn sẽ có cơ hội nhận thêm quà tặng hấp dẫn khi thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại “Đầu tư ngay, lợi tức liền tay!”.

ĐẦU TƯ NGAY, ƯU ĐÃI HẤP DẪN!

Trong thời gian khuyến mại, các hợp đồng bảo hiểm PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT thỏa điều kiện chương trình sẽ có cơ hội nhận khoản tiền thưởng hấp dẫn vào Tài khoản cơ bản của hợp đồng như sau:

Cơ cấu giải thưởng Điều kiện Trị giá quà tặng (VNĐ)
Giải 1 Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên từ 18 triệu đồng đến dưới 25 triệu đồng 1.000.000 đồng/hợp đồng
Giải 2 Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên từ 25 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng 1.500.000 đồng/hợp đồng
Giải 3 Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 3.000.000 đồng/hợp đồng
Giải 4 Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên từ 100 triệu đồng trở lên 8.000.000 đồng/hợp đồng

Quà tặng sẽ được Prudential chuyển trực tiếp vào Tài khoản cơ bản của các Hợp đồng hợp lệ vào ngày 26/09/2019 và áp dụng giá đơn vị quỹ được công bố vào ngày 30/09/2019:

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Bên mua bảo hiểm là khách hàng cá nhân và Hợp đồng Bảo hiểm phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

  • Hợp đồng tham gia sản phẩm bảo hiểm PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT và có đính kèm ít nhất 03 sản phẩm bảo hiểm bổ trợ; và
  • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong thời gian khuyến mại và Hợp đồng được phát hành trước ngày 10/07/2019 và Khách hàng đã nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu bổ sung (nếu có); và
  • Phí bảo hiểm được tính trong chương trình khuyến mại là Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên, bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đính kèm Hợp đồng. Phí bảo hiểm đầu tư thêm không được áp dụng trong chương trình khuyến mại này; và
  • Hợp đồng không bị hủy (Khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp đồng) trong hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng (“Thời hạn cân nhắc”); và
  • Hợp đồng phải còn hiệu lực tại thời điểm Prudential trả thưởng và Khách hàng đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm theo yêu cầu.
  • Các Hợp đồng có bất kỳ điều chỉnh nào trong Thời hạn cân nhắc sẽ bị loại khỏi Chương trình và việc xác định tính hợp lệ của Hợp đồng phát hành lại sẽ được căn cứ dựa trên các điều khoản và điều kiện quy định tại Mục 7 này.
  • Mỗi cá nhân là Bên mua bảo hiểm có thể nhận nhiều hơn một (01) phần quà nếu có nhiều hơn một (01) Hợp đồng thỏa điều khoản và điều kiện được quy định tại Thể lệ chương trình.

*Lưu ý:

  • Chương trình không áp dụng cho: Bên mua bảo hiểm là tổ chức hoặc doanh nghiệp.
  • Prudential không trả thưởng bằng tiền mặt và quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.

(*) Vui lòng tham khảo Thể lệ chương trình chi tiết đính kèm tại đây.

Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình, Khách hàng liên hệ Tổng đài Phục vụ Khách hàng 1800 1247.